Access

HEADQUARTERS

The General Headquarters of Jinrui Aizenkai

Ten’on-kyo, Kameoka-shi, Kyoto-fu 621-8686, Japan
TEL: +81-771-56-9073 FAX: 081-771-22-9949
Email: mail@jinruiaizenkai.jp

The Tokyo Headquarters of Jinrui Aizenkai

Oomoto tokyohonbunai
2-1-44 ikenohata, taitou-ku, tokyo-to, 110-0008, Japan
TEL: +81-3-3821-3701 FAX: 081-3-3821-5283